หมวดหมู่: ภาษาจีนวันละคำ

เมื่อวาน ภาษาจีน

昨天 [zuótiān จั๋วเทียน] เมื่อวาน   >>ตัวอย่างประโยค<< 我昨天理了发。 Wǒ zuótiān lǐ le fā. หว่อ จั๋วเทียน หลี่ เลอ ฟ่า เมื่อวานผมตัดผมแล้ว   她昨天不太舒服。 Tā zuótiān bù tài shūfú. ทา จั๋วเทียน ปู๋ไท่ ซูฝู่ เมื่อวานเขาไม่ค่อยสบาย   昨天下了场大雪。 Zuótiān xiàle chǎng dàxuě. จั๋วเทียน เซี่ย เลอ ฉ่าง ต้า เสี่ย เมื่อวานนี้หิมะตกมาห่าใหญ่เลย   我父母昨天来了。 Wǒ fùmǔ zuótiān láile. หว่อ ฟู่หมู่ จั๋วเทียน ไหล เลอ พ่อแม่ของฉันมาเมื่อวานนี้แล้ว […]

➸ปุ่มแชร์

วันนี้ ภาษาจีน

今天 [jīntiān จีนเทียน] วันนี้   >>ตัวอย่างประโยค<< 今天是我的生日。 Jīntiān shì wǒ de shēngrì. จินเทียน ซื่อ หว่อ เตอ เซิงรื่อ วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน   今天我想去看场戏。 Jīntiān wǒ xiǎng qù kàn chǎng xì. จินเทียน หวอ เสี่ยง ชวี่ ค่าน ฉ่างซี่ วันนี้ผมอยากจะไปดูเกมส์การแข่งขัน   今天的报纸 。 Jīntiān de bàozhǐ จินเทียน เตอ เป้าจื่อ หนังสือพิมพ์ของวันนี้   今天星期五。 jīntiān xīngqíwǔ. จินเทียน ซิงชีอู่ วันนี้วันศุกร์   今天有点冷。 Jīntiān yǒudiǎn […]

➸ปุ่มแชร์

พรุ่งนี้ ภาษาจีน

明天 [míngtiān หมิงเทียน] พรุ่งนี้   >>ตัวอย่างประโยค<< 他们明天来。 Tāmen míngtiān lái ทาเมิน หมิงเทียน ไหล พวกเขาจะมาในวันพรุ่งนี้   明天会更热。 míngtiān huì gèng rè. หมิงเทียน ฮุ่ย เกิ้ง เร่อ พรุ่งนี้จะยิ่งร้อน   你明天有事吗? Nǐ míngtiān yǒushì ma? หนี่ หมิงเทียน โหย่ว ซื่อ มะ พรุ่งนี้คุณมีธุระไหม   明天是我的生日。 Míngtiān shì wǒ de shēngrì. หมิงเทียน ซื่อ หว่อ เตอ เซิงรื่อ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉัน   他明天开始上班。 Tā míngtiān kāishǐ […]

➸ปุ่มแชร์

นาฬิกาข้อมือ ภาษาจีน

手表 [shǒu biǎo  โสวเปี่ยว] นาฬิกาข้อมือ   >>ตัวอย่างประโยค<< 我的手表停了。 wǒ de shǒubiǎo tíngle. หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ถิงเลอ นาฬิกาข้อมือฉันหยุดเดินแล้ว   我的手表3点了。 Wǒ de shǒubiǎo 3 diǎnle. หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ซาน เตี่ยน เลอ นาฬิกาฉัน3โมงแล้ว   他看了一眼手表。 Tā kànle yīyǎn shǒubiǎo. ทา ค่าน เลอ อี้เหยี่ยน โสวเปี่ยว เขาเหลือบมองไปที่นาฬิกา   这只手表表壳坏了。 Zhè zhī shǒubiǎo biǎo ké huàile. เจ้อ จือ โสว เปี่ยว […]

➸ปุ่มแชร์

เส้นผม ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เส้นผม 头发 [tóufa โถวฝ่า] เส้นผม   >>ตัวอย่างประโยค<< 你的头发很漂亮。 Nǐ de tóufǎ hěn piàoliang. หนี่ เตอ โถวฝ่า เหิ่น เพี่ยวเลี่ยง ผมของคุณสวยมาก   我朋友的头发很长。 Wǒ péngyǒu de tóufǎ hěn cháng. หว่อ เผิงโหย่ว เตอ โถวฝ่า เหิ่นฉาง ผมของเพื่อนฉันสั้นมาก   他的头发很短。 Tā de tóufǎ hěn duǎn. ทา เตอ โถวฝ่า เหิน ต่วน ผมของเขาสั้นมาก   我的头发长得很长了。 Wǒ de tóufǎ zhǎng dé hěn chángle. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ภรรยา ภาษาจีน

妻子 [qīzi ชีจื่อ] ภรรยา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我还没有妻子. Wǒ hái méiyǒu qīzi. หว่อ ไห เหมย โหย่ว ชีจื่อ ผมยังไม่มีภรรยา   2.我爱我的妻子. Wǒ ài wǒ de qīzi. หว่อ อ้าย หว่อ เตอ ชีจื่อ ผมรักภรรยาของผม   3.他的妻子不是泰国人. Tā de qīzi bùshì tàiguó rén. ทา เตอ ชีจื่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน ภรรยาของเขาเป็นคนไทย   4.他妻子是中国人. Tā qīzi shì zhōngguó rén ทา ชีจื่อ ซื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ใหญ่ ภาษาจีน

大 [ dà ต้า] ใหญ่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.爸爸的手很大。 Bàba de shǒu hěn dà. ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น ต้า มือของพ่อใหญ่มาก   2.我要那个大大。 Wǒ yào nàgè dàdà. หว่อ เย่า น่า เก้อ ต้าต้า ฉันเอาอันใหญ่ๆ   3.我的脚比你的大。 Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de dà. หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ ต้า เท้าของฉันใหญ่กว่าของเธอ   4.我没看过这么大的西瓜。 Wǒ méi kànguò zhème dà de […]

➸ปุ่มแชร์

เล็ก ภาษาจีน

小 [ xiǎo เสี่ยว ] เล็ก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.爸爸的手很小。 Bàba de shǒu hěn xiǎo. ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น เสี่ยว มือของพ่อเล็กมาก   2.我要那个小小。 Wǒ yào nàgè xiǎo xiǎo. หว่อ เย่า น่า เก้อ เสี่ยว เสี่ยว ฉันเอาอันเล็กๆ   3.我的脚比你的小。 Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de xiǎo. หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ เสี่ยว เท้าของฉันเล็กกว่าของเธอ   4.我没看过这么小的西瓜。 Wǒ méi […]

➸ปุ่มแชร์

ผอม ภาษาจีน

瘦 [shòu โซ่ว] ผอม   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他小时候很瘦。 Tā xiǎoshíhòu hěn shòu. ทา เสี่ยวสือโฮ่ว เหิ่น โซ่ว ตอนเด็กเขาผอมมาก   2.没想到会瘦了。 Méi xiǎngdào huì shòule. เหมย เสี่ยงเต้า ฮุ่ย โซ่ว เลอ ไม่คิดว่าจะผอมได้   3.他太瘦了。 Tā tài shòule. ทา ไท่ โซ่ว เลอ เขาผอมเกินไป   4.你比他瘦。 Nǐ bǐ tā shòu หนี ปึ่ ทา โซ่ว คุณผอมกว่าเขา   5.玛丽越瘦越好看。 Mǎlì yuè shòu yuè […]

➸ปุ่มแชร์

อ้วน ภาษาจีน

胖 [pàng พ่าง] อ้วน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.她又胖又笨。 Tā yòu pàng yòu bèn. ทา โย่ว พ่าง โย่ว เปิ้น เขายิ่งอ้วนยิ่งโง่   2.他比过去胖多了。 Tā bǐ guòqù pàng duōle. ทา ปี่ กั้ว ชวี่ พ่าง ตัว เลอ เขาอ้วนกว่าในอดีต   3.他开始发胖。 Tā kāishǐ fāpàng. ทา คายสื่อ ฟาพ่าง เขาเพิ่มอ้วนแล้ว   4.玛丽太胖了上不去? Mǎlì tài pàngle shàng bù qù? หม่าลี่ ไท่ พ่าง เลอ ซ่างปู้ชวี่ หม่าลี่อ้วนเกินไปแล้ว […]

➸ปุ่มแชร์
Page 2 of 1912345...10...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme