ปลาทอง ภาษาจีน

金鱼

jīnyú

จินหยี

ปลาทอง

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里没有金鱼。
Zhèlǐ méiyǒu jīnyú.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว จินหยี
ที่นี่ไม่มีปลาทอง

 

金鱼是淡水动物。
jīnyú shì dànshuǐ dòngwù.
จินหยี ซื่อ ต้านสุ่ย โต้งอู้
ปลาทองเป็นสัตว์น้ำจืด

 

中国的河没有金鱼。
Zhōngguó de hé méiyǒu jīnyú.
จงกั๋ว เตอ เหอ เหมยโหย่ว จินหยี
แม่น้ำของจีนไม่มีปลาทอง

 

你看过金鱼吗?
Nǐ kànguò jīnyú ma?
หนี่ ค่านกั้ว จินหยี มะ
คุณเคยเห็นปลาทองไหม

 

我没看过金鱼。
Wǒ méi kànguò jīnyú.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว จินหยี
ฉันไม่เคยเห็นปลาทอง

 

金鱼肉能吃吗?
jīnyú ròu néng chī ma?
จินหยี โร่ว เหนิง ชรือ มะ
เนื้อปลาทองสามารถกินได้ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก