พะยูน ภาษาจีน

儒艮

rúgèn

รู่เกิ้น

พะยูน

>>ตัวอย่างประโยค<<

你看过儒艮吗?
Nǐ kànguò rúgèn ma?
หนี่ ค่านกั้ว รู่เกิ้น มะ
คุณเคยเห็นพะยูนไหม

 

我没看过儒艮。
Wǒ méi kànguò rúgèn.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว รู่เกิ้น
ฉันไม่เคยเห็นพะยูน

 

儒艮肉能吃吗?
rúgèn ròu néng chī ma?
รู่เกิ้น โร่ว เหนิง ชรือ มะ
เนื้อพะยูนสามารถกินได้ไหม

 

这里没有儒艮。
Zhèlǐ méiyǒu rúgèn.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว รู่เกิ้น
ที่นี่ไม่มีพะยูน

 

儒艮是海洋动物。
rúgèn shì hǎiyáng dòngwù.
รู่เกิ้น ซื่อ ไห่หยาง โต้งอู้
พะยูนเป็นสัตว์ทะเล

 

中国海没有儒艮。
Zhōngguó hǎi méiyǒu rúgèn.
จงกั๋วไห่ เหมยโหย่ว รู่เกิ้น
ทะเลของจีนไม่มีพะยูน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก