คำกริยาภาษาจีน ชุด1

คำกริยาภาษาจีน   动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา

(กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง)

verb1

     [shuō ซัว]      พูด

      พูด

     [xiě เสี่ย]      เขียน

      เขียน

喝      [hē เฮอ]      ดื่ม

      ดื่ม

     [dú ตู๋]      อ่าน

      อ่าน

     [chī ชือ]      กิน

      กิน

     [tīng ทิง]      ฟัง

      ฟัง

     [tíng ถิง]      หยุด

      หยุด

     [tuō ทัว]     ถอด

      ถอด

     [pǎo เผ่า]     วิ่ง

      วิ่ง

穿      [chuān ชวน]     สวม,ใส่

      สวม,ใส่

     [zǒu โจ่ว]     เดิน

      เดิน

     [shuì ซุ่ย]     นอน

      นอน

     [qí ฉี]      ขี่

      ขี่

画      [huà ฮว่า]     วาด

      วาด

     [tī ที]      เตะ

      เตะ

     [zhǎo เจ่า]      หา

      หา

跳      [tiào เที่ยว]      กระโดด

      กระโดด

坐      [zuò จั้ว]      นั่ง

      นั่ง

     [gěi เก่ย]      ให้

      ให้

站      [zhàn จ้าน]      ยืน

      ยืน

     [fèng เฟิ่ง]      เย็บ

      เย็บ

     [cā ชา]      ลบ

      ลบ

摆      [bǎi ไป่]      วาง

      วาง

洗      [xǐ สี่]      ล้าง,ซัก

      ซัก,ล้าง

     [jiān เจียน]       ทอด

      ทอด

     [zhǔ จู่]      ต้ม

      ต้ม

     [tiē เทีย]      ติด

      ติด

     [jiào เจี้ยว]      สอน

      สอน

     [jiǎn เจี่ยน]       ตัด

      ตัด

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก