ประโยคจีนเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน

ประโยคจีนเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน

 

办公设备 (bàngōng shèbèi) เครื่องใช้สำนักงาน

รวมประโยคง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ในออฟฟิศได้

 

这是你的办公桌。
Zhè shì nǐ de bàngōng zhuō.
เจ้อซื่อ หนี่ เตอ ป้านกงจัว
นี่คือโต๊ะทำงานของคุณค่ะ

 

我们的打印机坏了。
Wǒmen de dǎyìnjī huàile.
หว่อเมิน เตอ ต่าอิ้นจี ไฮว่ เลอ
เครื่องปรินของเราเสียแล้วครับ

 

我的电脑开不了机。
Wǒ de diànnǎo kāi bùliǎo jī.
หว่อเตอ เตี้ยน เหน่า คาย ปู้ เหลี่ยว จี
คอมพิวเตอร์ของผมเปิดไม่ได้ครับ

 

打印纸用完了。
Dǎyìn zhǐ yòng wánliǎo.
ต่าอี้น จื่อ โย่ง หวาน เลอ
กระดาพิมพ์ใช้หมดแล้ว

 

传真机用不了了吗?
Chuánzhēn jī yòng bùliǎole ma?
ฉวนเจินจี โย่ง ปู้เหลี่ยว เลอ มา
เครื่องแฟกซ์ใช้ไม่ได้แล้วหรือครับ

 

我要把复印机拿去修。
Wǒ yào bǎ fùyìnjī ná qù xiū.
หว่อ เย่า ป่า ฟู่อิ้นจี หนา ชวี่ ซิว
ผมจะเอาเครื่องถ่ายเอกสารไปซ่อมครับ

 

我想换张新椅子。
Wǒ xiǎng huàn zhāng xīn yǐzi.
หวอ เสี่ยง ฮ่วน จาง ซิน อี่จือ
ดิฉันอยากจะเปลี่ยนเก้าอี้ตัวใหม่ค่ะ

 

你的电脑有什么问题?
Nǐ de diànnǎo yǒu shé me wèntí?
หนี่ เตอ เตี่ยนเหน่า โหย่ว เสินเมอ เวิ่นถี
คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาอะไรครับ

 

你帮我发一下传真好吗?
Nǐ bāng wǒ fā yīxià chuánzhēn hǎo ma?
หนี่ ปาง หว่อ ฟาอี๋เวี่ย ฉวนเจิน ห่าว มะ
คุณช่วยส่งแฟกซ์หน่อยได้ไหมคะ

 

我们应该买新机器了。
Wǒmen yīnggāi mǎi xīn jīqìle.
หว่อเมิน อิงกาย หม่าย ซินจีชี่ เลอ
เราควรจะซื้อเครื่องใหม่แล้วค่ะ

 

这个复印机怎么用?
Zhègè fùyìnjī zěnme yòng?
เจ้อเก้อ ฟู่อิ้นจี เจิ่นเมอโย่ง
เครื่องถ่ายเอกสารนี้ใช้ยังไงคะ

 

我的电脑死机了。
Wǒ de diànnǎo sǐ jī le.
หว่อ เตอ เตี้ยนเหน่า สื่อ จี เลอ
คอมพิวเตอร์ของผมมันค้างแล้วครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก