แว่นตา ภาษาจีน

眼镜

yǎnjìng

เหยี่ยนจิ้ง

แว่นตา

ตัวอย่างประโยค

我借一下你的眼镜。
Wǒ jiè yīxià nǐ de yǎnjìng.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เหยี่ยนจิ้ง
ฉันขอยืมแว่นตาเธอหน่อย

 

我没有眼镜。
Wǒ méiyǒu yǎnjìng.
หว่อ เหมยโหย่ว เหยี่ยนจิ้ง
ฉันไม่มีแว่นตา

 

这里的眼镜卖完了。
Zhèlǐ de yǎnjìng mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เหยี่ยนจิ้ง ม่าย หวานเลอ
แว่นตาที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新眼镜。
Tā gāng mǎi xīn yǎnjìng.
ทา กาง หม่าย ซิน เหยี่ยนจิ้ง
เขาเพิ่งซื้อแว่นตา

 

你的眼镜好漂亮。
Nǐ de yǎnjìng hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เหยี่ยนจิ้ง ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
แว่นตาคุณสวยมาก

 

这里有眼镜卖吗?
Zhè li yǒu yǎnjìng mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหยี่ยนจิ้ง ม่าย มะ
ที่นี่มีแว่นตาขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก