คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว (家庭 ครอบครัว) รวมคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวภาษาจีน

family1

家庭   [jiātíng เจียถิง]  ครอบครัว

爸爸   [bàba ป้าป่ะ]  พ่อ

妈妈   [māma มะม่ะ]  แม่

父亲   [fùqīn ฟู่ชิน]  บิดา

母亲   [mǔqīn หมู่ชิน]  มารดา

父母   [fùmǔ ฟู่หมู่]  พ่อแม่

姐姐   [jiějie เจี่ยเจีย]  พี่สาว

妹妹   [mèimei เม่ยเหม่ย]  น้องสาว

哥哥   [gēge เกอเกอะ]  พี่ชาย

弟弟   [dìdi ตี้ติ]  น้องชาย

兄弟姐妹 [xiōngdìjiěmèi ซงตี้เจี่ยเม่ย]  พี่น้อง

奶奶   [nǎinai หน่ายนาย]  ย่า

爷爷   [yéye เหย่เย]  ปู่

外公   [wàigōng ว่ายกง]  พ่อตา

外婆   [wàipóว่ายโพ]  แม่ยาย

女婿   [nǚxù หนี่ซวี่]  ลูกเขย

媳妇   [xífù สีฝู]  ลูกสะใภ้

嫂子   [sǎozi เส่าจือ]  พี่สะใภ้

弟妹   [dìmèi ตี้เม่ย]  น้องสะใภ้

姐夫   [jiěfū เจี่ยฟู]  พี่เขย

妹夫   [mèifū เม่ยฟู]  น้องเขย

孙子   [sūnzi ซุนจื่อ]  หลานชาย

孙女   [sūnnǚ ซุนหนี่]  หลานสาว

儿子   [érzi เอ๋อจื่อ]  ลูกชาย

女儿   [nǚ ér หนี่เอ๋อ]  ลูกสาว

丈夫   [zhàngfū จ้างฟู]  สามี

老公   [lǎogōng]  สามี

老婆   [lǎopó]  ภรรยา

妻子   [qīzi]  ภรรยา

伯伯   [bóboโป๋โป่]  ลุง
พี่ชายของพ่อ

叔叔   [Shūshu ซูสู่]  อา
น้องชายของพ่อ

姑妈   [Gūmā กูมา]  ป้า
พี่สาวพ่อ

姑姑   [gūgū กูกู]  อา
น้องสาวพ่อ

舅舅   [jiùjiu จิ้วจิ่ว]  น้า,อา
พี่ชายหรือน้องชายแม่

姨妈   [yímā อี๋มา]  ป้า
พี่สาวแม่

阿姨   [āyí อาอี๋]  น้า
น้องสาวแม่

家族   [jiāzú เจียจู๋]  วงศ์ตระกูล

亲戚   [qīnqī ชินชี]  ญาติ

祖先   [zǔxiān จู่เซียน]  บรรพบุรุษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก