บทความจีนสั้น 我的毛衣  เสื้อไหมพรมของฉัน

บทความจีนสั้น

我的毛衣  เสื้อไหมพรมของฉัน

我的妈妈给我买了很多的衣服,在这些衣服当中,我最喜欢妈妈给我织的那件毛衣。我的妈妈很擅长织毛衣,她在冬天给我织了那件毛衣,当我穿上那件毛衣的时候,会感觉到很暖和。我很感激我的妈妈,她一直在照顾着我,等我长大了,我会照顾我妈妈。

แม่ซื้อเสื้อผ้าให้ฉันเยอะมาก ในบรรดาเสื้อผ้าพวกนี้ฉันชอบเสื้อไหมพรมที่แม่ถักให้ฉันมากที่สุด แม่ของฉันเป็นคนถักเสื้อไหมพรมได้ดีมาก ท่านถักเสื้อไหมพรมให้ฉันในฤดูหนาว เมื่อฉันใส่เสื้อกันหนาวตัวนั้น รู้สึกอบอุ่นมาก ฉันรู้สึกขอบคุณแม่มาก ท่านดูแลฉันมาตลอด รอเมื่อฉันโตขึ้น ฉันจะดูแลแม่ของฉัน

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

 

我的妈妈给我买了很多的衣服
Wǒ de māmā gěi wǒ mǎile hěnduō de yīfú
แม่ซื้อเสื้อผ้าให้ฉันเยอะมาก

 

在这些衣服当中
zài zhèxiē yīfú dāngzhōng
ในบรรดาเสื้อผ้าพวกนี้

 

我最喜欢妈妈给我织的那件毛衣
wǒ zuì xǐhuān māmā gěi wǒ zhī dì nà jiàn máoyī
ฉันชอบเสื้อไหมพรมที่แม่ถักให้ฉันมากที่สุด

 

我的妈妈很擅长织毛衣
Wǒ de māmā hěn shàncháng zhī máoyī
แม่ของฉันเป็นคนถักเสื้อไหมพรมได้ดีมาก

 

她在冬天给我织了那件毛衣
tā zài dōngtiān gěi wǒ zhīle nà jiàn máoyī,
ท่านถักเสื้อไหมพรมให้ฉันในฤดูหนาว

 

当我穿上那件毛衣的时候
dāng wǒ chuān shàng nà jiàn máoyī de shíhòu
เมื่อฉันใส่เสื้อกันหนาวตัวนั้น

 

会感觉到很暖和
huì gǎnjué dào hěn nuǎnhuo
รู้สึกอบอุ่นมาก

 

我很感激我的妈妈
Wǒ hěn gǎnjī wǒ de māmā
ฉันรู้สึกขอบคุณแม่มาก

 

她一直在照顾着我
tā yīzhí zài zhàogùzhe wǒ
ท่านดูแลฉันมาตลอด

 

等我长大了
děng wǒ zhǎng dàle
รอเมื่อฉันโตขึ้น

 

我会照顾我妈妈
wǒ huì zhàogù wǒ māmā.
ฉันจะดูแลแม่ของฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก