ถ้วยชาม ภาษาจีน

wǎn

หว่าน

ถ้วยชาม

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的碗贵吗?
Zhèlǐ de wǎn ma?
เจ้อหลี่ เตอ หว่าน กุ้ย มะ
ถ้วยชามที่นี่แพงไหม

 

你家有碗吗?
Nǐ jiā yǒu wǎn ma?
หนี่ เจีย โหย่ว หว่าน มะ
บ้านเธอมีถ้วยชามไหม

 

我们家没有碗。
Wǒmen jiā méiyǒu wǎn.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว หว่าน
บ้านเราไม่มีถ้วยชาม

 

这个碗多少钱?
Zhège wǎn duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ หว่าน ตัวเส่า เฉียน
ถ้วยชามใบนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的碗吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de wǎn ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ หว่าน มะ
ฉันขอยืมถ้วยชามเธอได้ไหม

 

碗在哪里。
wǎn zài nǎlǐ.
หว่าน จ้าย น่าหลี่
ถ้วยชามอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก