จัดเก็บเอกสาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร

 

整理文件(zhěnglǐ wénjiàn) จัดเก็บเอกสาร

รวมประโยคง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ในออฟฟิศได้

帮忙打印一下这份文件。
Bāngmáng dǎyìn yīxià zhè fèn wénjiàn.
ปางหมาง ต่าอิ้น อี่เซี่ย เจ้อ เฟิ่น เหวินเจี้ยน
คุณ่วยพิมพ์เอกสารนี้ให้หน่อยครับ

 

请帮忙复印一下这份材料。
Qǐng bāngmáng fùyìn yīxià zhè fèn cáiliào.
ฉิ่งปาง หมาง ฟู่อิ้น อี๋เซี่ย เจ้อเฟิ่น ฉายเลี่ยว
ช่วยถ่ายเอกสารฉบับนี้ด้วยค่ะ

 

文件整理好了吗?
Wénjiàn zhěnglǐ hǎole ma?
เหวินเจี้ยน เจิ๋งหลี่ ห่าว เลอ มา
เอกสารจัดเรียบร้อยหรือยังคะ

 

这些文件不用了。
Zhèxiē wénjiàn bùyòngle.
เจ้อ เซีย เหวินเจี้ยน ปู๋โย่งเลอ
เอกสารเหล่านี้ไม่ได้ใช้แล้ว

 

做完了就交给我。
Zuò wánle jiù jiāo gěi wǒ.
จั้ว หวาน เลอ จิ้ว เจียว เก๋ย หว่อ
ทำเร็จก็ส่งให้ผมด้วย

 

这文件需要打印几份?
Zhè wénjiàn xūyào dǎyìn jǐ fèn?
เจ้อ เหวินเจี้ยน ซวีเย่า ต่าอิ้น จี่ เฟิ่น
เอกสารฉบับนี้ต้องพิมพืกี่แผ่นคะ

 

重新整理一下这些文档。
Chóngxīn zhěnglǐ yīxià zhèxiē wéndàng.
ฉงซิน เจิ๋งหลี่ อี๋ เซี่ย เจ้อ เซีย เหวินต่าง
ช่วยจัดเรียงไฟล์เหล่านี้ใหม่ครับ

 

这个文档打不开。
Zhègè wéndàng dǎ bù kāi.
เจ้อเก้อ เหวินต่าง ต่า ปู้ คาย
ไฟล์นี้เปิดไม่ได้

 

这份文件也要复印吗?
Zhè fèn wénjiàn yě yào fùyìn ma?
เจ้อเจี้ยน เหวินเจี้ยน เหย่ เย่า ฟู่อิ้น มะ
เอกสารฉบับนี้ต้องถ่ายเอกสารด้วยไหมครับ

 

您的文件复印好了。
Nín de wénjiàn fùyìn hǎole.
หนิน เตอ เหวินเจี้ยน ฟู่อิ้น ห่าว เลอ
เอกสารของคุณถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้ว

 

要把原文件和复印件分开。
Yào bǎ yuán wénjiàn hé fùyìn jiàn fēnkāi.
เย่า ป่า เหยียน เหวินเจี้ยน เหอ ฟู่อิ้น เจี้ยน เฟินคาย
ต้องแยกฉบับจริงกับฉบับสำเนาออกด้วยครับ

 

这些文件要按顺序整理。
Zhèxiē wénjiàn yào àn shùnxù zhěnglǐ.
เจ้อเซีย เหวิน เจี้ยน เย่า อ้าน ซุ่น ซวี่ เจิ๋งหลี่
เอกสารเหล่านี้ต้องเรียงตามลำดับค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก