นาฬิกาข้อมือ ภาษาจีน

手表

shǒubiǎo

โสวเปี่ยว

นาฬิกาข้อมือ

>>ตัวอย่างประโยค<<

你有手表吗?
Nǐ yǒu shǒubiǎo ma?
หนี โหย่ว โสวเปี่ยว มะ
คุณมีนาฬิกาข้อมือไหม

 

我没有手表。
Wǒ méiyǒu shǒubiǎo.
หว่อ เหมย โหย่ว โสวเปี่ยว
ฉันไม่มีนาฬิกาข้อมือ

 

这里有手表卖吗?
Zhè li yǒu shǒubiǎo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โสวเปี่ยว ม่าย มะ
ที่นี่มีนาฬิกาข้อมือขายไหม

 

哪里有手表卖。
Nǎ li yǒu shǒubiǎo mài.
น่าหลี โหย่ว โสวเปี่ยว ม่าย
ที่นั่นมีนาฬิกาข้อมือขาย

 

妈妈想买手表。
Māmā xiǎng mǎi shǒubiǎo
มะหม่า เสียงหม่าย โสวเปี่ยว
แม่อยากซื้อนาฬิกาข้อมือ

 

手表在我的口袋里。
shǒubiǎo zài wǒ de kǒudài lǐ.
โสวเปี่ยว จ้าย หว่อ เตอ โข่วไต้ หลี่
นาฬิกาข้อมืออยู่ในกระเป๋าเกงกางฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก