ฉันไม่ชอบกินข้าวโพดอ่อน ภาษาจีน

我不喜欢吃小玉米。
Wǒ bù xǐhuān chī xiǎoyùmǐ
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เสี่ยวยู่หมี่
ฉันไม่ชอบกินข้าวโพดอ่อน

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我不喜欢吃冬瓜。
Wǒ bù xǐhuān chī dōngguā
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ตงกวา
ฉันไม่ชอบกินฟัก

 

我不喜欢吃白菜。
Wǒ bù xǐhuān chī báicài
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ไป๋ช่าย
ฉันไม่ชอบกินผักกาดขาว

 

我不喜欢吃豌豆。
Wǒ bù xǐhuān chī wāndòu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ วานโต้ว
ฉันไม่ชอบกินถั่วลันเตา

 

我不喜欢吃胡椒。
Wǒ bù xǐhuān chī hújiāo
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หูเจียว
ฉันไม่ชอบกินพริกไทย

 

我不喜欢吃萝卜。
Wǒ bù xǐhuān chī luóbo
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หลัวโป
ฉันไม่ชอบกินหัวไชเท้า

 

我不喜欢吃洋葱。
Wǒ bù xǐhuān chī yángcōng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หยางชง
ฉันไม่ชอบกินหอมใหญ่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก