พม่า ภาษาจีน

缅甸 

Miǎndiàn

เหมี่ยนเตี้ยน

พม่า

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过缅甸。
Tā méi qùguò Miǎndiàn.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เหมี่ยนเตี้ยน
เขาไม่เคยมาพม่า

 

你是缅甸人吗?
Nǐ shì Miǎndiàn rén ma?
หนี่ ซื่อ เหมี่ยนเตี้ยนเหริน มะ
คุณเป็นคนพม่าหรือเปล่า?

 

我是缅甸人。
Wǒ shì Miǎndiàn rén.
หว่อ ซื่อ เหมี่ยนเตี้ยน เหริน
ฉันเป็นคนพม่า

 

爸爸下个月去缅甸。
Bàba xià gè yuè qù Miǎndiàn.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เหมี่ยนเตี้ยน
พ่อจะไปประเทศพม่าเดือนหน้า

 

你了解缅甸吗?
Nǐ liǎojiě Miǎndiàn ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เหมี่ยนเตี้ยน มะ
คุณรู้จักประเทศพม่าไหม

 

妈妈想去缅甸。
Māmā xiǎng qù Miǎndiàn
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เหมี่ยนเตี้ยน
แม่อยากไปเมืองพม่า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก