ฉันไม่ชอบกินฟัก ภาษาจีน

我不喜欢吃冬瓜。
Wǒ bù xǐhuān chī dōngguā
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ตงกวา
ฉันไม่ชอบกินฟัก

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我不喜欢吃肉。
Wǒ bù xǐhuān chī ròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ โร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อ

 

我不喜欢吃猪肉。
Wǒ bù xǐhuān chī zhūròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ จูโร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อหมู

 

我不喜欢吃牛肉。
Wǒ bù xǐhuān chī niúròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หนิวโร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อวัว

 

我不喜欢吃白菜。
Wǒ bù xǐhuān chī báicài
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ไป๋ช่าย
ฉันไม่ชอบกินผักกาดขาว

 

我不喜欢吃豌豆。
Wǒ bù xǐhuān chī wāndòu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ วานโต้ว
ฉันไม่ชอบกินถั่วลันเตา

 

我不喜欢吃香菇。
Wǒ bù xǐhuān chī xiānggū
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เซียงกู
ฉันไม่ชอบกินเห็ดหอม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก