ประโยคภาษาจีน 因为…所以…เพราะว่า…ดังนั้น

ประโยคภาษาจีน 因为…所以…
ตัวอย่างประโยคคำเชื่อม 因为…所以…
เพราะว่า…ดังนั้น…..
因为…所以…
[ Yīnwèi….suǒyǐ ]
อินเว่ย…สัวอี่…
เพราะว่า… ดังนั้น….

.

因为我没吃饭,所以我饿了。
[ Yīnwèi wǒ méi chīfàn, suǒyǐ wǒ è le.]
อินเว่ย หว่อ เหมย ชือฟ่าน, สัวอี่ หว่อ เอ้อ เลอ
เพราะว่าฉันไม่กินข้าว ดังนั้นฉันหิวแล้ว

.

因为我跑步过了,所以我很热。
[ Yīnwèi wǒ pǎo bù guò le, suǒyǐ wǒ hěn rè.]
อินเว่ย หวอ เผ่าปู้ กั้ว เลอ, สัวอี หวอ เหิ่น เร่อ
เพราะว่าฉันวิ่งมาแล้ว ดังนั้นฉันร้อนมาก

.

因为下雨了,所以你要带雨伞。
[ Yīnwèi xià yǔ le, suǒyǐ nǐ yào dài yǔsǎn.]
อินเว่ย เซี่ย หยี เลอ, สัวอี๋ หนี่ เย่า ไต้ หยีส่าน
เพราะฝนตก ดังนั้นเธอต้องนำร่มไปด้วย

.

因为我没有车,所以我就不会开车。
[ Yīnwèi wǒ méiyǒu chē, suǒyǐ wǒ jiù bù huì kāichē.]
อินเว่ย หว่อ เหมยโหย่ว เชอ, สัวอี๋ หว่อ จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย คายเชอ
เพราะว่าฉันไม่มีรถ ดังนั้นก็ขับรถไม่เป็น

.

因为下雨, 所以他没来。
[ Yīnwèi xià yǔ, suǒyǐ tā méi lái.]
อินเว่ย เซี่ย หยี, สัวอี่ ทา เหมย ไหล
เพราะว่าฝนตก ดังนั้นเขาเลยไม่มา

.

因为风很大,所以我们走得很快。
[ Yīnwèi fēng hěn dà, suǒyǐ wǒmen zǒu dé hěn kuài]
อินเว่ย เฟิง เหิ่นต้า, สัวอี๋ หว่อเมิน โจ่ว เต๋อ เหิ่น ไคว่
เพราะว่าลมแรงมาก ดังนั้นพวกเราเลยเดินอย่างเร็ว

.

因为遇到堵车,所以我们迟到了。
[ yīnwèi yù dào dǔchē, suǒyǐ wǒmen chídào le.]
อินเว่ย ยวี่ เต้า ตู่เชอ, สัวอี่ หว่อเมิน ฉือเต้า เลอ
เพราะว่าเจอรถติด ดังนั้นพวกเราเลยช้า

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก