ช่างกลึง ภาษาจีน

车工

chēgōng

เชอกง

ช่างกลึง

ตัวอย่างประโยค

 

他想当车工。
Tā xiǎng dāng chēgōng.
ทา เสี่ยง ตาง เชอกง
เขาอยากเป็นช่างกลึง

 

我不是车工。
Wǒ bùshì chēgōng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เชอกง
ฉันไม่ใช่ช่างกลึง

 

你是车工吗?
Nǐ shì chēgōng ma?
หนี่ ซื่อ เชอกง มะ
คุณคือช่างกลึงใช่ไหม

 

你知道哪里有车工吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu chēgōng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เชอกง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างกลึง

 

这里有三个车工。
Zhè li yǒusān gè chēgōng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เชอกง
ที่นี่มีช่างกลึงสามคน

 

我爸爸是车工。
Wǒ bàba shì chēgōng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เชอกง
พ่อของฉันเป็นช่างกลึง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก