นักธุรกิจ ภาษาจีน

商人 

shāngrén

ซางเหริน

นักธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค

 

我的理想是当商人。
Wǒ de lǐxiǎng shì dāng shāngrén.
หว่อ เตอ หลีเสี่ยง ซื่อ ตาง ซางเหริน
ความฝันของฉันคือนักธุรกิจ

 

他是商人吗?
Tā shì shāngrén ma?
ทา ซื่อ ซางเหริน มะ
เขาคือนักธุรกิจใช่ไหม

 

你是商人吗?
Nǐ shì shāngrén ma?
หนี่ ซื่อ ซางเหริน มะ
คุณคือนักธุรกิจใช่ไหม

 

我不是商人。
Wǒ bùshì shāngrén.
หว่อ ปู๋ซื่อ ซางเหริน
ฉันไม่ใช่นักธุรกิจ

 

我已经当了5年的商人。
Wǒ yǐjīng dāngle 5 nián de shāngrén.
หวอ อี่จิง ตาง เลอ อู่ เหนียน เตอ ซางเหริน
ฉันเป็นนักธุรกิจมา5ปีแล้ว

 

我爸爸是商人。
Wǒ bàba shì shāngrén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ซางเหริน
พ่อของฉันเป็นนักธุรกิจ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก