จังหวัดสมุทรสงคราม ภาษาจีน

夜功府

Yègōngfǔ

เย่กงฝู่

จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวอย่างประโยค

我家在夜功府。
Wǒ jiā zài Yègōngfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย เย่กงฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม

 

妈妈下个月去夜功府。
Māmā xià gè yuè qù Yègōngfǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ ฝูพีฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดสมุทรสงคราม

 

我喜欢夜功府。
Wǒ xǐhuān Yègōngfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ฝูพี่ฝู่
ฉันชอบจังหวัดสมุทรสงคราม

 

我是夜功府人。
Wǒ shì Yègōngfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ฝูพีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

夜功府在泰国中部。
Yègōngfǔ zài tàiguó zhōngbù.
ฝูพีฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ภาคกลางของไทย

 

他没去过夜功府。
Tā méi qùguò Yègōngfǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว ฝูพีฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดสมุทรสงคราม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก