ช่างซ่อมบำรุง ภาษาจีน

维修工

wéixiūgōng

เหวยซิวกง

ช่างซ่อมบำรุง

ตัวอย่างประโยค

 

你是维修工吗?
Nǐ shì wéixiūgōng ma?
หนี่ ซื่อ เหวยซิวกง มะ
คุณคือช่างซ่อมบำรุงใช่ไหม

 

他想当维修工。
Tā xiǎng dāng wéixiūgōng.
ทา เสี่ยง ตาง เหวยซิวกง
เขาอยากเป็นช่างซ่อมบำรุง

 

我不是维修工。
Wǒ bùshì wéixiūgōng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เหวยซิวกง
ฉันไม่ใช่ช่างซ่อมบำรุง

 

你知道哪里有维修工吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu wéixiūgōng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เหวยซิวกง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างซ่อมบำรุง

 

这里有三个维修工。
Zhè li yǒusān gè wéixiūgōng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เหวยซิวกง
ที่นี่มีช่างซ่อมบำรุงสามคน

 

我爸爸是维修工。
Wǒ bàba shì wéixiūgōng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เหวยซิวกง
พ่อของฉันเป็นช่างซ่อมบำรุง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก