คำกริยา ภาษาจีนพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่4

คำกริยาภาษาจีน

พร้อมตัวอย่างประโยค

ตอนที่4

照顾  [zhào gù จ้าว กู้ ] ดูแล

 

::ตัวอย่างประโยค::

我不会照顾小孩。
Wǒ bù huì zhào gù xiǎo hái.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย จ้าว กู้ เสี่ยว ไห
ฉันไม่สามารถดูแลเด็กได้

拍照 [ pāi zhào พาย จ้าว ] ถ่ายรูป

 

::ตัวอย่างประโยค::

这里禁止拍照。
Zhè lǐ jìn zhǐ pāi zhào.
เจ้อ หลี่ จิ้น จื่อ พาย จ้าว
ที่นี่ห้ามถ่ายรูป

吵架  [ chǎo jià เฉ่า เจี้ย ]  ทะเลาะ

 

::ตัวอย่างประโยค::

他和女朋友吵架了。
Tā hé nǚ péng yǒu chǎo jià le.
ทา เหอ หนี่ เผิง โหย่ว เฉ่า เจี้ย เลอ
เขากับแฟนทะเลาะกัน

洗澡  [ xǐ zǎo สี เจ่า]   อาบน้ำ

 

::ตัวอย่างประโยค::

你几点钟洗澡 ?
Nǐ jǐ diǎn zhōng xǐ zǎo?
หนี่ จี๋ เตี่ยน จง สี เจ่า
คุณอาบน้ำกี่โมง

决定  [ jué dìng เจวี๋ย ติ้ง]    ตัดสินใจ

 

::ตัวอย่างประโยค::

他决定换工作了。
Tā jué dìng huàn gōng zuò le.
ทา เจวี๋ย ติ้ง ฮ่วน กง จั้ว เลอ
เขาตัดสินใจเปลี่ยนงานแล้ว

修   [ xiū   ซิว ]    ซ่อม

 

::ตัวอย่างประโยค::

爸爸会修自行车。
Bà ba huì xiū zì xíng chē.
ป้า ปะ ฮุ่ย ซิว จื้อ สิง เชอ
พ่อซ่อมจักรยานเป็น

用  [ yòng   โย่ง ]    ใช้

 

::ตัวอย่างประโยค::

你会用筷子吗?
Nǐ huì yòng kuài zi ma?
หนี่ ฮุ่ย โย่ง คว่าย จึ มะ
คุณใช้ตะเกียบเป็นไหม

游泳  [ yóu yǒng   โหยว โหย่ง ]   ว่ายน้ำ

 

::ตัวอย่างประโยค::

我不会游泳。
Wǒ bù huì yóu yǒng.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย โหยว โย่ง
ฉันว่ายน้ำไม่เป็น

   [ jiè  เจี้ย  ]   ยืม

 

::ตัวอย่างประโยค::

我可以借你的钱吗?
Wǒ kě yǐ jiè nǐ de qián ma?
หว่อ เขอ อี่ เจี้ย หนี่ เตอ เฉียน มะ
ฉันขอยืมเงินเธอได้ไหม

说谎   [ shuō huǎng ซัว ห่วง ]    โกหก

 

::ตัวอย่างประโยค::

你为什么说谎?
Nǐ wèi shé me shuō huǎng?
หนี่ เว่ย เสิน เมอ ซัว ห่วง
ทำไมคุณโกหก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก