ฉันชอบดื่มโซดา ภาษาจีน

我喜欢喝苏打。
Wǒ xǐhuān hē .
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ซูต่า
ฉันชอบดื่มโซดา

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

 

我喜欢喝红酒。
Wǒ xǐhuān hē hóngjiǔ.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ หงจิ่ว
ฉันชอบดื่มไวน์

 

我喜欢喝白兰地酒。
Wǒ xǐhuān hē báilándì jiǔ.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ไป๋หลานตี้จิ่ว
ฉันชอบดื่มบรั่นดี

 

我喜欢喝啤酒。
Wǒ xǐhuān hē píjiǔ.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ผีจิ่ว
ฉันชอบดื่มเบียร์

 

我喜欢喝汽水。
Wǒ xǐhuān hē qìshuǐ.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ชี่สุ่ย
ฉันชอบดื่มน้ำอัดลม

 

我喜欢喝香槟酒。
Wǒ xǐhuān hē xiāngbīnjiǔ.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ เซียงปินจิ่ว
ฉันชอบดื่มแชมเปญ

 

我喜欢喝威士忌。
Wǒ xǐhuān hē wēishìjì .
หวอ สี่ฮวาน เฮอ เวยซื่อจี้
ฉันชอบดื่มวิสกี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก