ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ภาษาจีน

摩托车修理师

mótuōchē xiūlǐshī

โม๋ทัวเชอซิวหลี่เชอ

ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

ตัวอย่างประโยค

我爸爸是摩托车修理师。
Wǒ bàba shì mótuōchē xiūlǐshī.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ โม๋ทัวเชอซิวหลี่เชอ
พ่อของฉันเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

 

你是摩托车修理师吗?
Nǐ shì mótuōchē xiūlǐshī ma?
หนี่ ซื่อ โม๋ทัวเชอซิวหลี่เชอ มะ
คุณคือช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

 

他想当摩托车修理师。
Tā xiǎng dāng mótuōchē xiūlǐshī.
ทา เสี่ยง ตาง โม๋ทัวเชอซิวหลี่เชอ
เขาอยากเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

 

你知道哪里有摩托车修理师吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu mótuōchē xiūlǐshī ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว โม๋ทัวเชอซิวหลี่เชอ มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

 

这里有三个摩托车修理师。
Zhè li yǒusān gè mótuōchē xiūlǐshī.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ โม๋ทัวเชอซิวหลี่เชอ
ที่นี่มีช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์สามคน

 

我不是摩托车修理师。
Wǒ bùshì mótuōchē xiūlǐshī.
หว่อ ปู๋ ซื่อ โม๋ทัวเชอซิวหลี่เชอ
ฉันไม่ใช่ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก