เวียดนาม ภาษาจีน

越南

Yuènán

เยวี่ยหนาน

เวียดนาม

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过越南。
Tā méi qùguò Yuènán.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เยวี่ยหนาน
เขาไม่เคยมาเวียดนาม

 

你是越南人吗?
Nǐ shì Yuènán rén ma?
หนี่ ซื่อ เยวี่ยหนานเหริน มะ
คุณเป็นคนเวียดนามหรือเปล่า?

 

我是越南人。
Wǒ shì Yuènán rén.
หว่อ ซื่อ เยวี่ยหนาน เหริน
ฉันเป็นคนเวียดนาม

 

爸爸下个月去越南。
Bàba xià gè yuè qù Yuènán.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เยวี่ยหนาน
พ่อจะไปประเทศเวียดนามเดือนหน้า

 

你了解越南吗?
Nǐ liǎojiě Yuènán ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เยวี่ยหนาน มะ
คุณรู้จักประเทศเวียดนามไหม

 

妈妈想去越南。
Māmā xiǎng qù Yuènán
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เยวี่ยหนาน
แม่อยากไปเวียดนาม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก