จังหวัดเพชรบุรี ภาษาจีน

叻武里府

Lèwǔlǐfǔ

เล่ออู๋หลีฝู่

จังหวัดเพชรบุรี

ตัวอย่างประโยค

叻武里府在泰国中部。
Lèwǔlǐfǔ zài tàiguó zhōngbù.
เล่ออู๋หลีฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดเพชรบุรีอยู่ภาคกลางของไทย

 

他没去过叻武里府。
Tā méi qùguò Lèwǔlǐfǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว เล่ออู๋หลีฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดเพชรบุรี

 

我喜欢叻武里府。
Wǒ xǐhuān Lèwǔlǐfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ฝูพี่ฝู่
ฉันชอบจังหวัดเพชรบุรี

 

我是叻武里府人。
Wǒ shì Lèwǔlǐfǔ rén.
หว่อ ซื่อ เล่ออู๋หลีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดเพชรบุรี

 

我家在叻武里府。
Wǒ jiā zài Lèwǔlǐfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ฝู พี ฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดเพชรบุรี

 

妈妈下个月去叻武里府。
Māmā xià gè yuè qù Lèwǔlǐfǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ เล่ออู๋หลีฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดเพชรบุรี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก