ช่างทองเหลือง ภาษาจีน

铜匠

tóngjiàng

โถงเจี้ยง

ช่างทองเหลือง

ตัวอย่างประโยค

 

他想当铜匠。
Tā xiǎng dāng tóngjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง โถงเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างทองเหลือง

 

你知道哪里有铜匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu tóngjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว โถงเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างทองเหลือง

 

我爸爸是铜匠。
Wǒ bàba shì tóngjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ โถงเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างทองเหลือง

 

我不是铜匠。
Wǒ bùshì tóngjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ โถงเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างทองเหลือง

 

你是铜匠吗?
Nǐ shì tóngjiàng ma?
หนี่ ซื่อ โถงเจี้ยง มะ
คุณคือช่างทองเหลืองใช่ไหม

 

这里有三个铜匠。
Zhè li yǒusān gè tóngjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ โถงเจี้ยง
ที่นี่มีช่างทองเหลืองสามคน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก