สนทนาจีนสั้น:ครอบครัวคุณมีกี่คน 你家有几口人?

สนทนาจีนสั้นตอนที่4

ครอบครัวคุณมีกี่คน 你家有几口人?

A:你家有几口人?
….Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?
….(หนี่ เจีย โหย่ว จี๋ โข่ว เหริน)
….ครอบครัวคุณมีกี่คนครับ
.
B:我家有四口人。
Wǒjiā yǒu sì kǒu rén.
(หว่อ เจีย โย่ว ซื่อ โข่ว เหริน)
ครอบครัวฉันมีสี่คน
.
B:爸爸,妈妈,姐姐和我。
….Bàba, māmā, jiějiě hé wǒ
(ป้าป่า,มะหม่า, เจี่ยเจีย เหอ หว่อ)
….มีพ่อแม่พี่สาวและฉัน
.
A:你有兄弟姐妹吗?
Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?
(หนี่ โหย่ว ซงตี้ เจี่ย เม่ย มะ)
คุณมีพี่น้องไหมครับ
.
B:我没有兄弟姐妹。
Wǒ méiyǒu xiōngdì jiěmèi.
(หว่อ เหมย โหย่ว ซงตี้ เจี้ยเม่ย)
….ฉันไม่มีพี่น้อง

คำศัพท์น่ารู้

爸爸   [bàba ป้าปะ]  พ่อ
.
妈妈   [māmā มะหม่า]  แม่
.
姐姐   [jiějiě เจี่ยเจีย]  พี่สาว
.
兄弟姐妹   [xiōngdì jiěmèi ซงตี้เจี่ยเม่ย]  พี่น้อง

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก