ช่างประปา ภาษาจีน

水管工 

shuǐguǎngōng

สุยกว่านกง

ช่างประปา

ตัวอย่างประโยค

 

他想当水管工。
Tā xiǎng dāng shuǐguǎngōng.
ทา เสี่ยง ตาง สุยกว่านกง
เขาอยากเป็นช่างประปา

 

我不是水管工。
Wǒ bùshì shuǐguǎngōng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ สุยกว่านกง
ฉันไม่ใช่ช่างประปา

 

这里有三个水管工。
Zhè li yǒusān gè shuǐguǎngōng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ สุยกว่านกง
ที่นี่มีช่างประปาสามคน

 

我爸爸是水管工。
Wǒ bàba shì shuǐguǎngōng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ สุยกว่านกง
พ่อของฉันเป็นช่างประปา

 

你是水管工吗?
Nǐ shì shuǐguǎngōng ma?
หนี่ ซื่อ สุยกว่านกง มะ
คุณคือช่างประปาใช่ไหม

 

你知道哪里有水管工吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu shuǐguǎngōng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว สุยกว่านกง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างประปา

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก