บทความจีนสั้น 我的家庭 ครอบครัวของฉัน

บทความจีนสั้น

我的家庭 ครอบครัวของฉัน

你好,我的名字叫伟伟,我的爸爸非常帅气,妈妈非常漂亮,所以我也很可爱。看,我的外衣是红色的,眼睛是蓝色的,我有一个长长的尾巴,鱼是我最喜欢的食物,我也喜欢老鼠,猜猜我是谁?

สวัสดี ฉันชื่อเหวยเหว่ย พ่อของฉันหล่อมากและแม่ของฉันก็สวยมาก ฉันก็น่ารักมากเช่นกัน ดูสิ เสื้อของฉันสีแดงและตาของฉันเป็นสีฟ้า ฉันมีหางยาวๆหนึ่งหาง ปลาเป็นอาหารโปรดของฉัน ฉันก็ชอบหนูด้วย ลองเดาว่าฉันเป็นใคร

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

 

你好,我的名字叫伟伟
Nǐ hǎo, wǒ de míngzì jiào wěi wěi
สวัสดี ฉันชื่อเหวยเหว่ย

 

我的爸爸非常帅气
wǒ de bàba fēicháng shuàiqì
พ่อของฉันหล่อมาก

 

妈妈非常漂亮
māmā fēicháng piàoliang
แม่ของฉันสวยมาก

 

所以我也很可爱
ดังนั้นฉันก็น่ารักมากเช่นกัน
suǒyǐ wǒ yě hěn kě’ài

 

看,我的外衣是红色的
Kàn, wǒ de wàiyī shì hóngsè de
ดูสิ เสื้อของฉันสีแดง

 

眼睛是蓝色的
yǎnjīng shì lán sè de
ตาของฉันเป็นสีฟ้า

 

我有一个长长的尾巴
wǒ yǒu yīgè zhǎng zhǎng de wěibā
ฉันมีหางยาวๆหนึ่งหาง

 

鱼是我最喜欢的食物
yú shì wǒ zuì xǐhuān de shíwù
ปลาเป็นอาหารโปรดของฉัน

 

我也喜欢老鼠
wǒ yě xǐhuān lǎoshǔ
ฉันก็ชอบหนูด้วย

 

猜猜我是谁?
cāi cāi wǒ shì shéi?
เดาว่าฉันเป็นใคร

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก