ประโยคภาษาจีน不但..而且..

ประโยคภาษาจีน不但..而且..
ตัวอย่างประโยคคำเชื่อม 不但..而且..
不但..而且.. “ไม่เพียง…แต่ยัง… ”

 

她不但会说汉语 ,而且会说日语。
[ Tā bùdàn huì shuō hànyǔ, érqiě huì shuō rìyǔ.]
ทา ปู๋ต้าน ฮุ่ย ซัว ห้านหยี, เอ๋อเฉี่ย ฮุ่ย ซัว รื่อหยี
เขาไม่เพียงพูดจีนได้นะ แต่ยังพูดญี่ปุ่นได้ด้วย

 

同学不但会说笑话,而且还会唱歌跳舞。
[ Tóngxué bùdàn huì shuō xiàohuà, érqiě hái huì chànggē tiàowǔ]
ถงเสีย ปู้ต้าน ฮุ่ย ซัว เสี้ยวฮว่า, เอ๋อเฉี่ย ไห ฮุ่ย ช่างเกอ เที่ยวอู่
นักเรียนไม่เพียงแต่พูดเรื่องตลกได้ แต่ยังร้องรำได้ด้วย

 

他不但说谎 , 而且对每个人都没有礼貌。
[ Tā bùdàn shuōhuǎng, érqiě duì měi gèrén dōu méiyǒu lǐmào.]
ทา ปู้ต้าน ซัวห่วง, เอ๋อเฉี่ย ตุ้ย เหม่ย เก้อเหริน โตว เหมยโหย่ว หลี่เม่า
เขาไม่เพียงแต่พูดโกหก, แต่ยังไม่มีมารยาทกับทุกคนด้วย

 

他不但不洗澡 , 而且还不洗衣服。
[ Tā bùdàn bù xǐzǎo, érqiě hái bù xǐ yīfú]
ทา ปู๋ต้าน ปู้สีเจ่า, เอ๋อเฉี่ย ไห ปู้ สี่ อีฝู่
เขาไม่เพียงไม่แต่ไม่อาบน้ำ, แต่ยังไม่ซักผ้าด้วย

 

他不但跑步跑的快,而且球也打得很好。
[ Tā bùdàn pǎobù pǎo de kuài, érqiě qiú yě dǎ dé hěn hǎo.]
ทา ปู้ต้าน เผ่าปู้เผ่า เตอ ไคว่ , เอ๋อเฉี่ย ฉิว เย๋ ต่า เตอ เหินห่าว
เขาไม่เพียงแต่วิ่งได้เร็ว, แต่ยังเตะบอลได้ดีด้วย

 

小红不但学习成绩好,而且爱帮助人。
[ Xiǎo hóng bu dàn xuéxí chéngjī hǎo, érqiě ài bāngzhù rén.]
เสียวหง ปู๋ต้าน เสียสี เฉิงจี ห่าว, เอ๋อเฉี่ย อ้าย ปางจู้ เหริน
เสี่ยวหงไม่เพียงแต่เรียนได้คะแนนดี, แต่ยังชอบช่วยเหลือคนด้วย

 

我不但会跳舞,而且会唱歌。
[ Wǒ bùdàn huì tiàowǔ, érqiě huì chànggē.]
หว่อ ปู้ต้าน ฮุ่ย เที่ยวอู่, เอ๋อเฉี่ย ฮุ่ย ช่างเกอ
ฉันไม่เพียงแต่เต้นได้ แต่ยังร้องเพลงได้ด้วย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก