ช่างหิน ภาษาจีน

石匠

shíjiàng

สือเจี้ยง

ช่างหิน

ตัวอย่างประโยค

 

你是石匠吗?
Nǐ shì shíjiàng ma?
หนี่ ซื่อ สือเจี้ยง มะ
คุณคือช่างหินใช่ไหม

 

这里有三个石匠。
Zhè li yǒusān gè shíjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ สือเจี้ยง
ที่นี่มีช่างหินสามคน

 

他想当石匠。
Tā xiǎng dāng shíjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง สือเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างหิน

 

你知道哪里有石匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu shíjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว สือเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างหิน

 

我爸爸是石匠。
Wǒ bàba shì shíjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ สือเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างหิน

 

我不是石匠。
Wǒ bùshì shíjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ สือเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างหิน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก