โต๊ะอาหาร ภาษาจีน

餐桌

cān zhuō

ชานโจว

โต๊ะอาหาร

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的餐桌贵吗?
Zhèlǐ de cānzhuō guì ma?
เจ้อหลี่ เตอ ชานจัว กุ้ย มะ
โต๊ะอาหารที่นี่แพงไหม

 

你家有餐桌吗?
Nǐ jiā yǒu cānzhuō ma?
หนี่ เจีย โหย่ว ชานจัว มะ
บ้านเธอมีโต๊ะอาหารไหม

 

我们家没有餐桌。
Wǒmen jiā méiyǒu cānzhuō.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว ชานจัว
บ้านเราไม่มีโต๊ะอาหาร

 

这个餐桌多少钱?
Zhège cānzhuō duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ ชานจัว ตัวเส่า เฉียน
โต๊ะอาหารตัวนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的餐桌吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de cānzhuō ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ ชานจัว มะ
ฉันขอยืมโต๊ะอาหารเธอได้ไหม

 

餐桌在哪里。
Cānzhuō zài nǎlǐ.
ชานจัว จ้าย น่าหลี่
โต๊ะอาหารอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก