ช่างเครื่อง ภาษาจีน

机械师

jīxièshī

จีเซี่ยซือ

ช่างเครื่อง

ตัวอย่างประโยค

 

你知道哪里有机械师吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu jīxièshī ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว จีเซี่ยซือ มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างเครื่อง

 

我爸爸是机械师。
Wǒ bàba shì jīxièshī.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ จีเซี่ยซือ
พ่อของฉันเป็นช่างเครื่อง

 

这里有三个机械师。
Zhè li yǒusān gè jīxièshī.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ จีเซี่ยซือ
ที่นี่มีช่างเครื่องสามคน

 

你是机械师吗?
Nǐ shì jīxièshī ma?
หนี่ ซื่อ จีเซี่ยซือ มะ
คุณคือช่างเครื่องใช่ไหม

 

他想当机械师。
Tā xiǎng dāng jīxièshī.
ทา เสี่ยง ตาง จีเซี่ยซือ
เขาอยากเป็นช่างเครื่อง

 

我不是机械师。
Wǒ bùshì jīxièshī.
หว่อ ปู๋ ซื่อ จีเซี่ยซือ
ฉันไม่ใช่ช่างเครื่อง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก