มาส์กหน้า ภาษาจีน

面膜

miànmó

เมี่ยนโม๋

มาส์กหน้า

ตัวอย่างประโยค

这里的面膜很贵。
Zhèlǐ de miànmó hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เมี่ยนโม๋ เหิ่น กุ้ย
มาส์กหน้าที่นี่แพงมาก

 

我想买面膜。
Wǒ xiǎng mǎi miànmó.
หวอ เสียง หม่าย เมี่ยนโม๋
ฉันอยากซื้อมาส์กหน้า

 

你喜欢用面膜吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เมี่ยนโม๋ มะ
คุณชอบใช้มาส์กหน้าไหม

 

这里有面膜吗?
Zhè li yǒu miànmó ma?
เจ้อหลี โหย่ว เมี่ยนโม๋ มะ
ที่นี่มีมาส์กหน้าไหม

 

我妈妈喜欢面膜。
Wǒ māmā xǐhuān miànmó.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เมี่ยนโม๋
แม่ของฉันชอบมาส์กหน้า

 

这个面膜多少钱?
Zhège miànmó duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เมี่ยนโม๋ ตัวเส่า เฉียน
มาส์กหน้าอันนี้ราคาเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก