ถอนเงิน ภาษาจีน

ถอนเงิน取钱

 

我想取钱。
Wǒ xiǎng qǔ qián.
หวอ เสียง ฉวี่ เฉียน
ฉันอยากถอนเงิน

 

我想把这个账户里的钱都取出来。
wǒ xiǎng bǎ zhègè zhànghù lǐ de qián dōu qǔ chūlái.
หวอ เสียง ป่า เจ้อเก้อ จ้างฮู่ หลี่ เตอ เฉียน โตว ฉวี่ ชู เลอ
ฉันอยากถอนเงินในบัญชีนี้ให้หมด

 

可以用银联卡取钱吗?
kěyǐ yòng yínlián kǎ qǔ qián ma?
เขออี่ โย่ง หยินเหลียน ขา ฉวี่ เฉียน มา
ใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ถอนเงินได้ไหมคะ

 

银联卡可以在ATM机上取钱。
yínlián kǎ kěyǐ zài ATM jī shàng qǔ qián.
หยินเหลียนข่า เขออี่ จ้าย เอทีเอ็มจี ซ่าง ฉวี่ เฉียน
บัตรยูเนี่ยนเพย์ใช้ได้กับตู้ATMค่ะ

 

银联卡不能在这里取钱。
yínlián kǎ bùnéng zài zhèlǐ qǔ qián.
หยินเหลียนข่า ปู้เหนิง จ้าย เจ้อหลี่ ฉวี่ เฉียน
บัตรยูเนี่ยนเพย์ไม่สามารถถอนเงินที่นี่ได้

 

您可以在ATM机上取钱。
nín kěyǐ zài ATM jīshàng qǔ qián.
หนิน เขออี่ จ้าย เอทีเอ็ม ซ่าง ฉวี่ เฉียน
คุณสามารถถอนเงินได้ที่ตู้ATMค่ะ

 

你用卡取钱还是用存折取钱?
nǐ yòng kǎ qǔ qián háishì yòng cúnzhé qǔ qián?
หนี่ โย่ง ขา ฉวี่ เฉียน ไหซื่อ โย่ง ฉุนเจ๋อ ฉวี่ เฉียน
คุณถอนโดยใช้บัตรหรือสมุดบัญชีคะ

 

这个ATM机坏了。
zhè gè ATM jī huàile.
เจ้อเก้อ เอทีเอ็ม จี ไฮ่ว เลอ
ตู้ATMนี้เสียแล้ว

 

请到柜台取款。
qǐng dào guìtái qǔkuǎn.
ฉิ่ง เต้า กุ้ย ไถ ฉวี ข่วน
โปรดไปถอนเงินที่เคาเตอร์ค่ะ

 

用ATM机取款需要付手续费吗?
yòng ATM jī qǔkuǎn xūyào fù shǒuxù fèi ma?
โย่ง เอทีเอ็ม จี ฉวีข่วน ซวี เย่า ฟู่ โส่ว ซวี่ เฟ่ย มา
ถอนเงินที่ตู้ATMต้องเสียค่าบริการไหมคะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก