ทนายความ ภาษาจีน

律师 [lǜshī ลวี่ ซือ] ทนายความ

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我弟弟是律师。
Wǒ dìdì shì lǜshī.
หว่อ ตี้ติ ซื่อ ลวี่ซือ
น้องชายฉันเป็นทนายความ

 

2.我也是一名律师。
Wǒ yěshì yī míng lǜshī.
หวอ เหย่ ซื่อ อี้หมิง ลวี่ซือ
ฉันเป็นทนายความ

 

3.我想见我的律师。
Wǒ xiǎngjiàn wǒ de lǜshī.
หวอ เสี่ยง เจี้ยน หว่อ เตอ ลวี่ซือ
ฉันอยากพบทนายความของฉัน

 

4.他父亲是位政府律师。
Tā fùqīn shì wèi zhèngfǔ lǜshī.
ทา ฟู่ซิน ซื่อ เว่ย เจิ้งฝู่ ลวี่ซือ
พ่อของเขาเป็นราชการทนายความ

 

5.他成功获得律师资格。
Tā chénggōng huòdé lǜshī zīgé.
ทา ฉงกง ฮั่วเตอ ลวี่ซือ จือเก๋อ
เขาได้ผ่านมาตรฐานทนายความแล้ว

 

6.她一心想当律师 。
Tā yīxīn xiǎng dāng lǜshī
ทา อีซิน เสี่ยง ตาง ลวี่ซือ
ความฝันเขาอยากเป็นทนายความ

 

7.我不太适合做律师。
Wǒ bù tài shìhé zuò lǜshī.
หว่อ ปู๋ ไท่ ซื่อเหอ จั้ว ลวี่ซือ
ผมไม่ค่อยเหมาะจะเป็นทนายความ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก