หมั่นโถว ภาษาจีน

馒头

mántóu

หมานโถว

หมั่นโถว

>>ตัวอย่างประโยค<<

我喜欢吃馒头。
wǒ xǐhuān chī mántóu
หวอ สี่ฮวาน ชรือ หมานโถว
ฉันชอบกินหมั่นโถว

 

妈妈不喜欢吃馒头。
Māmā bù xǐhuān chī mántóu
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หมานโถว
แม่ไม่ชอบกินหมั่นโถว

 

这里有馒头卖吗?
Zhè li yǒu mántóu mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว หมานโถว ม่าย มะ
ที่มีมีหมั่นโถวขายไหม

 

这里的馒头很好吃。
Zhèlǐ de mántóu hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ หมานโถว เหิน ห่าว ชรือ
หมั่นโถวที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃馒头。
Wǒmen zǎocān chī mántóu.
หว่อเมิน เจ้าชาน ชรือ หมานโถว
อาหารเช้าพวกเรากินหมั่นโถว

 

你要馒头吗?
Nǐ yào mántóu ma?
หนี่ เย่า หมานโถว มะ
คุณเอาหมั่นโถวไหม

 

我不要馒头。
Wǒ bùyào mántóu.
หว่อ ปู๋ เย่า หมานโถว
ฉันไม่เอาหมั่นโถว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก