ปลาทูน่า

金枪鱼

jīnqiāngyú

จิงเชียนหยี

ปลาทูน่า

>>ตัวอย่างประโยค<<

你看过金枪鱼吗?
Nǐ kànguò jīnqiāngyú ma?
หนี่ ค่านกั้ว จิงเชียนหยี มะ
คุณเคยเห็นปลาทูน่าไหม

 

我没看过金枪鱼。
Wǒ méi kànguò jīnqiāngyú.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว จิงเชียนหยี
ฉันไม่เคยเห็นปลาทูน่า

 

金枪鱼肉能吃吗?
jīnqiāngyú ròu néng chī ma?
จิงเชียนหยี โร่ว เหนิง ชรือ มะ
เนื้อปลาทูน่าสามารถกินได้ไหม

 

这里没有金枪鱼。
Zhèlǐ méiyǒu jīnqiāngyú.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว จิงเชียนหยี
ที่นี่ไม่มีปลาทูน่า

 

金枪鱼是海洋动物。
jīnqiāngyú shì hǎiyáng dòngwù.
จิงเชียนหยี ซื่อ ไห่หยาง โต้งอู้
ปลาทูน่าเป็นสัตว์ทะเล

 

中国海没有金枪鱼。
Zhōngguó hǎi méiyǒu jīnqiāngyú.
จงกั๋วไห่ เหมยโหย่ว จิงเชียนหยี
ทะเลของจีนไม่มีปลาทูน่า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก