ชุดนักเรียน ภาษาจีน

校服

xiàofú

เซี่ยวฝู

ชุดนักเรียน

ตัวอย่างประโยค

 

你的校服好漂亮。
Nǐ de xiàofú hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เซี่ยวฝู ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ชุดนักเรียนคุณสวยมาก

 

他刚买新校服。
Tā gāng mǎi xīn xiàofú.
ทา กาง หม่าย ซิน เซี่ยวฝู
เขาเพิ่งซื้อชุดนักเรียน

 

这里的校服卖完了。
Zhèlǐ de xiàofú mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เซี่ยวฝู ม่าย หวานเลอ
ชุดนักเรียนที่นี่ขายหมดแล้ว

 

这里有校服卖吗?
Zhè li yǒu xiàofú mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เซี่ยวฝู ม่าย มะ
ที่นี่มีชุดนักเรียนขายไหม

 

我没有校服。
Wǒ méiyǒu xiàofú.
หว่อ เหมยโหย่ว เซี่ยวฝู
ฉันไม่มีชุดนักเรียน

 

我借一下你的校服。
Wǒ jiè yīxià nǐ de xiàofú.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เซี่ยวฝู
ฉันขอยืมชุดนักเรียนเธอหน่อย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก