ดอกเบจมาศ ภาษาจีน

菊花 

júhuā

จวี๋ฮวา

ดอกเบจมาศ

ตัวอย่างประโยค

我想买菊花。
Wǒ xiǎng mǎi júhuā.
หว่อ เสียง หม่าย จวี๋ฮวา
ฉันอยากซื้อดอกเบจมาศ

 

你有菊花吗?
Nǐ yǒu júhuā ma?
หนี โหย่ว จวี๋ฮวา มะ
คุณมีดอกเบจมาศไหม

 

现在菊花很贵。
Xiànzài júhuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย จวี๋ฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกเบจมาศแพงมาก

 

那是一束菊花 。
Nà shì yī shù júhuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ จวี๋ ฮวา
นั่นคือดอกเบจมาศหนึ่งช่อ

 

这里没有菊花 。
Zhèlǐ méiyǒu júhuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว จวี๋ ฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกเบจมาศ

 

这些菊花 很想。
Zhèxiē júhuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย จวี๋ฮวา เหิ่น เซียง
ดอกเบจมาศพวกนี้หอมมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก