ปลาปักเป้า ภาษาจีน

河豚

hétún

เหอถุน

ปลาปักเป้า

>>ตัวอย่างประโยค<<

你看过河豚吗?
Nǐ kànguò hétún ma?
หนี่ ค่านกั้ว เหอถุน มะ
คุณเคยเห็นปลาปักเป้าไหม

 

我没看过河豚。
Wǒ méi kànguò hétún.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว เหอถุน
ฉันไม่เคยเห็นปลาปักเป้า

 

河豚肉能吃吗?
hétún ròu néng chī ma?
เหอถุน โร่ว เหนิง ชรือ มะ
เนื้อปลาปักเป้าสามารถกินได้ไหม

 

这里没有河豚。
Zhèlǐ méiyǒu hétún.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เหอถุน
ที่นี่ไม่มีปลาปักเป้า

 

河豚是海洋动物。
hétún shì hǎiyáng dòngwù.
เหอถุน ซื่อ ไห่หยาง โต้งอู้
ปลาปักเป้าเป็นสัตว์ทะเล

 

中国海没有河豚。
Zhōngguó hǎi méiyǒu hétún.
จงกั๋วไห่ เหมยโหย่ว เหอถุน
ทะเลของจีนไม่มีปลาปักเป้า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก