เสียงร้องของสัตว์ในภาษาจีน 象声词

คำเลียนเสียงร้องสัตว์ 象声词

ในภาษาจีนก็มีคำเลียนเสียงของสัตวืเช่นกัน เรามาดูซิว่าในภาษาจีนสัตว์แต่ละชนิดจะร้องว่ายังไง

——–<<>>——–

เสียงแม่ไก่ร้อง 咕咕 (gū gū) กู กู
———<<>>——–

เสียงสุนัขร้อง 汪汪 (wāng wāng) วัง วัง
———<<>>——–

เสียงวัวร้อง 哞哞 (mōu mōu) โมว โมว
———<<>>——–

เสียงแกะร้อง咩咩 (miē miē) เมีย เมีย
———<<>>——–

เสียงเป็ดร้อง 呷呷 (gā gā) กา กา 
———<<>>——–

เสียงแมวร้อง 喵喵 (miāo miāo)  เมียว เมียว
———<<>>——–

เสียงกบร้อง 呱呱 (guā guā) กวา กวา
———<<>>——–

เสียงผึ้ง 嗡嗡 (wēng wēng) เวิง เวิง
———<<>>——–

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก