ผมสอนคุณครู เรื่องตลกภาษาจีน

我教老师
头一天去上学的儿子放学回来。妈妈问:“孩子,
今天老师都教你些什么?”儿子说:“他什么也没有教给我,反倒问我‘一加二是几?’我就教他说:‘是三’。”

ผมสอนคุณครู

หลังจากที่เด็กชายเรียนหนังสือเสร็จและกลับมาบ้าน

คุณแม่ถามเด็กชายว่า
วันนี้คุณครูได้สอนอะไรบ้าง
เด็กชาย: คุณครูไม่ได้สอนผมเลย มีแต่ถามผมว่า 1+2 เท่ากับเท่าไหร่
ผมก็เลยสอนคุณครูตอบ  ‘เท่ากับสามคับ’

********************

แปลพินอินและคำอ่าน

 

我教老师
Wǒ jiào lǎoshī
หว่อ เจียว เหล่าซือ
ผมสอนคุณครู

 

头一天去上学的儿子放学回来。
Tóu yītiān qù shàngxué de érzi fàngxué huílái.
โถว อี้เทียน ชวี่ ว่างเสีย เตอ เอ๋อจื่อ ฟ่างเสีย หุยไหล
หลังจากที่เด็กชายเรียนหนังสือเสร็จและกลับมาบ้าน

 

妈妈问:“孩子,今天老师都教你些什么?”
Māmā wèn:“Háizi, jīntiān lǎoshī dōu jiào nǐ xiē shénme?”
มะหม่า เวิ่น ไหจื่อ จินเทียน เหล่าซือ โตว เจียว หนี่ เซีย เสินเมอ
คุณแม่ถามเด็กชายว่า วันนี้คุณครูได้สอนอะไรบ้าง

 

儿子说:“他什么也没有教给我,
Érzi shuō:“Tā shénme yě méiyǒu jiào gěi wǒ,
เอ๋อจื่อ ซัว ทา เสินเมอ เหย่ เหมย โหย่ว เจียว เก๋ย หว่อ
เด็กชาย: คุณครูไม่ได้สอนผมเลย

 

反倒问我‘一加二是几?
fǎndào wèn wǒ ‘yī jiā èr shì jǐ?’
ฝ่านเต้า เวิ่น หว่อ อี เจีย เอ้อ ซื่อ จี่
มีแต่ถามผมว่า 1+2 เท่ากับเท่าไหร่

 

’我就教他说:‘是三’。”
Wǒ jiù jiào tā shuō:‘Shì sān’.”
หว่อ จิ้ว เจียว ทา ซัว ซื่อ ซาน
ผมก็เลยสอนคุณครูตอบ ‘เท่ากับสามคับ’

 

>>ดูเรื่องตลกภาษาจีนทั้งหมดได้ที่นี่<<

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก