ผักคะน้า ภาษาจีน

芥蓝菜 [gàiláncài ก้ายหลานช่าย] ผักคะน้า

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我不喜欢吃芥蓝菜。
Wǒ bù xǐhuān chī gàiláncài.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ก้ายหลานช่าย
ฉันไม่ชอบกินผักคะน้า

 

2.现在市场芥蓝菜一斤多少钱?
Xiànzài shìchǎng gàiláncài yī jīn duōshǎo qián?
เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ก้ายหลานช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน
ตอนนี้ผักคะน้าตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่

 

3.泰国北部芥蓝菜很好吃。
Tàiguó běibù gàiláncài hěn hǎo chī.
ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ก้ายหลานช่าย เหินห่าว ชรือ
ผักคะน้าจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก

 

4.这里没有人吃芥蓝菜。
Zhèlǐ méiyǒu rén chī gàiláncài.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เหริน ชรือ ก้ายหลานช่าย
ที่นี่ไม่มีคนกินผักคะน้าเลย

 

5.妈妈很喜欢吃芥蓝菜。
Māmā hěn xǐhuān chī gàiláncài.
มามา เหิน สี่ฮวน ชรือ ก้ายหลานช่าย
แม่ชอบกินผักคะน้ามาก

 

6.芥蓝菜怎么做好吃呢?
Gàiláncài zěnme zuò hào chī ne?
ก้ายหลานช่าย เจิ่นเมอ จั้ว ห่าวชรือ เนอ
ผักคะน้าทำยังไงให้อร่อย

 

7.这些芥蓝菜我给你。
Zhèxiē gàiláncài wǒ gěi nǐ.
เจ้อ เซีย ก้ายหลานช่าย หว่อ เก๋ย หนี่
ผักคะน้าพวกนี้ฉันให้คุณ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก