ฉันมีความสุข ภาษาจีน

我很开心。
Wǒ hěn kāixīn.
หวอ เหิ่น คายซิน
ฉันมีความสุข

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

我很伤心。
Wǒ hěn shāngxīn.
หวอ เหิ่น ซางซิน
ฉันเสียใจมาก

 

我很紧张。
Wǒ hěn jǐnzhāng.
หวอ เหิ่น จิ่นจาง
ฉันตื่นเต้นมาก

 

我很激动。
Wǒ hěn jīdòng.
หวอ เหิ่น จี โต้ง
ฉันตื่นเต้นมาก

 

我不开心。
Wǒ bù kāixīn.
หว่อ ปู้ คายซิน
ฉันไม่มีความสุข

 

我很寂寞。
Wǒ hěn jìmò.
หวอ เหิ่น จี้ โม่
ฉันเหงามาก

 

我很无聊。
Wǒ hěn wúliáo.
หวอ เหิ่น อู๋ เหลียว
ฉันเบื่อมาก

 

我很忙。
Wǒ hěn máng.
หวอ เหิ่น หมาง
ฉันยุ่งมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก