10ประโยคจีนสั้น ชุด7

10ประโยคจีนสั้น ชุด7

安静点
Ānjìng diǎn
( อาน จิ้ง เตี่ยน )
เงียบหน่อย

.

我饱了。

Wǒ bǎo le.
( หว่อ ป่าว เลอ )
ฉันอิ่มแล้ว

.

这边请。
Zhè biān qǐng.
( เจ้อ เปียน ฉิ่ง )
เชิญทางนี้

.

猜猜看
Cāi cāi kàn
( ชาย ชาย ค่าน )
เดาดู

.

不要紧
Bù yào jǐn
( ปู๋ เย่า จิ่น )
ไม่ต้องรีบ

.

等一等
Děng yī děng
( เติ่ง อี้ เติ่ง )
รอแปปนึง

.

还不错
Hái bù cuò
( ไห ปู๋ ชั่ว )
ก็ไม่เลว

.

我请客。
Wǒ qǐngkè.
( หวอ ฉิ่ง เค่อ )
ฉันเลี้ยงเอง

.

我想你。
Wǒ xiǎng nǐ.
( หว่อ เสียง หนี่ )
ฉันคิดถึงเธอ

.

我爱你。
Wǒ ài nǐ.
( หว่อ อ้าย หนี่ )
ฉันรักเธอ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก