พริกหยวก ภาษาจีน

柿子椒 [shìzijiāo ซื่อจื่อเจียว] พริกหยวก

 

>>ตัวอย่างประโยค<<
1.这种柿子椒不辣。
Zhè zhǒng shìzijiāo bù là.
เจ้อ จ่ง ซื่อจื่อเจียว ปู๋ ล่า
พริกหยวกชนิดนี้ไม่เผ็ด
2.泰国人喜欢吃柿子椒。
Tàiguó rén xǐhuān chī shìzijiāo.
ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ ซื่อจื่อเจียว
คนไทยชอบกินพริกหยวก
3.这里可以种柿子椒吗?
Zhèlǐ kěyǐ zhòng shìzijiāo ma?
เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง ซื่อจื่อเจียว มะ
ที่นี่ปลูกพริกหยวกได้ไหม
4.柿子椒怎么种植?
shìzijiāo zěnme zhòngzhí?
ซื่อจื่อเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ
พริกหยวกปลูกยังไง
5.我爸爸很喜欢吃柿子椒。
Wǒ bàba hěn xǐhuān chī shìzijiāo.
หว่อ ป้าป่า เหิน สี่ฮวน ชรือ ซื่อจื่อเจียว
พ่อชอบกินพริกหยวกมาก
6.我和妈妈去买柿子椒。
Wǒ hé māmā qù mǎi shìzijiāo.
หว่อ เหอ มะหม่า ชวี่ หม่าย ซื่อจื่อเจียว
ฉันกับแม่ไปซื้อพริกหยวก
7.柿子椒我吃得来,但不特别喜欢。
shìzijiāo wǒ chī dé lái, dàn bù tèbié xǐhuān.
ซื่อจื่อเจียว หว่อ ชรือ เต๋อ ไหล ต้าน ปู๋ เท่อเปี๋ย สี่ฮวน
ฉันกินพริกหยวกได้ แต่ก็ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก