100ประโยคภาษาจีนสั้นๆ

100ประโยค ภาษาจีนสั้นๆ

รวมประโยคภาษาจีนสั้นๆที่คนจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

1. 我试试。
Wǒ shì shì.
หว่อ ซื่อ ซื่อ
ฉันลองดู

 

2. 我拒绝。
Wǒ jùjué.
หว่อ จวี้ เจี๋ย
ฉันขอปฏิเสธ

 

3. 我愿意。
Wǒ yuànyì.
หว่อ เหยี่ยนอี้
ฉันยอม

 

4. 我了解。
Wǒ liǎojiě.
หว่อ เหลียว เจี่ย
ฉันเข้าใจ

 

5. 我也是。
Wǒ yěshì.
หวอ เหย่ ซื่อ
ฉันด้วย

 

6. 我同意。
Wǒ tóngyì.
หว่อ ถงอี้
ฉันเห็นด้วย

 

7. 我做的。
Wǒ zuò de.
หว่อ จั้ว เตอ
ฉันเป็นคนทำ

 

8. 我保证。
Wǒ bǎozhèng.
หวอ เป่า เจิ้ง
ฉันรับประกัน

 

9. 我请客。
Wǒ qǐng kè.
หว่อ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

 

10. 我来吧!
Wǒ lái ba!
หว่อ ไหล ปา
ฉันเอง

 

11. 快点吧!
Kuài diǎn ba!
คว่าย เตี่ยน ปา
เร็วๆหน่อย

 

12. 别说了!
bié shuō le
เปี๋ย ซัว เลอ
ไม่ต้องพูดแล้ว

 

13. 不需要
Bù xū yào
ปู้ ซวี เย่า
ไม่ต้องการ

 

14. 不重要
Bù zhòng yào
ปู๋ จ้ง เย่า
ไม่สำคัญ

 

15. 还行吧
Hái xíng ba
ไห สิง ปา
ยังพอไปได้

 

16. 别闹了
Bié nào le
เปี๋ย เน่า เลอ
อย่าก่อกวนเลย

 

17. 不行了
Bù xíng le
ปู้ สิง เลอ
ไม่ได้แล้ว

 

18. 又来了
Yòu lái le
โย่ว ไหล เลอ
เอาอีกล่ะ

 

19. 赶紧吧!
Gǎn jǐn ba
ก่าน จิ่น ปา
รีบหน่อยแล้วกัน

 

20. 不会吧!
Bù huì ba
ปู๋ ฮุ่ย ปา
ไม่หรอกมั้ง

 

21. 请稍等。
Qǐng shāo děng
ฉิ่ง เซา เติ่ง
กรุณารอสักครู่

 

22. 别紧张
Bié jǐn zhāng
เปี๋ย จิ่น จาง
ไม่ต้องตื่นเต้น

 

23. 祝好运。
Zhù hǎo yùn
จู้ ห่าว ยุ่น
ขอให้โชคดี

 

24. 多少钱?
Duō shǎo qián?
ตัว เส่า เฉียน
เท่าไหร่

 

25. 不可能
Bù kě néng
ปู้ เข่อ เหนิง
เป็นไปไม่ได้

 

26. 知道了
Zhī dào le
จือ เต้า เลอ
รู้แล้ว

 

27. 方便吗?
Fāng biàn ma?
ฟาง เปี้ยน มะ
สะดวกไหม

 

28. 怎么走?
Zěnme zǒu?
เจิ่น เมอ โจ่ว
ไปยังไง

 

29. 太棒了。
Tài bang le
ไท่ ป้าง เลอ
สุดยอดไปเลย

 

30. 习惯了。
Xí guàn le
สี กว้าน เลอ
ชินแล้ว

 

31. 确定吗?
Què dìng ma?
เชี่ย ติ้ง มะ
แน่ใจไหม

 

32. 快点吧!
Kuài diǎn ba!
คว่าย เตี่ยน ปา
เร็วๆหน่อย

 

33. 糟糕了!
Zāo gāo le!
เจา เกา เลอ
แย่แล้ว

 

34. 怪不得
Guàibùdé
กว้าย ปู้ เต๋อ
มิน่าล่ะ

 

35. 别担心
Bié dānxīn
เปี๋ย ตานซิน
ไม่ต้องกังวล

 

36. 放心吧!
Fàngxīn ba!
ฟ่าง ซิน ปา
วางใจเถอะ

 

37. 就这样
Jiù zhèyàng
จิ้ว เจ้อ ย่าง
ตามนี้

 

38. 没问题
Méi wèntí
เหมย เวิ่น ถี
ไม่มีปัญหา

 

39. 我同意。
Wǒ tóngyì.
หว่อ ถง อี้
ฉันเห็นด้วย

 

40. 真可惜
Zhēn kěxi
เจิน เข่อ ซี
น่าเสียดายจริงๆ

 

41. 不同意
Bù tóngyì
ปู้ ถง อี้
ไม่เห็นด้วย

 

42. 我饿了
Wǒ è le.
หว่อ เอ้อ เลอ
ฉันหิวแล้ว

 

43. 太贵了
Tài guì le.
ไท่ กุ้ย เลอ
แพงเกินไป

 

44 怎么样?
Zěnme yàng?
เจิ่น เมอ ย่าง
เป็นไงบ้าง

 

45. 小心点
Xiǎoxīn diǎn
เสี่ยว ซิน เตี่ยน
ระวังหน่อย

 

46. 没关系
Méiguānxi
เหมย กวาน ซิ
ไม่เป็นไร

 

47. 对不起
Duì bù qǐ
ตุ้ย ปู้ ฉี่
ขอโทษ

 

48. 我吃了
Wǒ chī le.
หว่อ ชรือ เลอ
ฉันกินแล้ว

 

49. 你好吗?
Nǐ hǎo ma?
หนี ห่าว มะ
คุณสบายดีไหม

 

50. 我很好。
Wǒ hěn hǎo.
หว่อ เหิน ห่าว
ฉันสบายดี

 

51. 别客气
bié kè qì
เปี๋ย เค่อ ชี่
ไม่ต้องเกรงใจ

 

52. 真的吗?
Zhēn de ma?
เจิน เตอ มา
จริงๆเหรอ

 

53. 做得好
Zuò dé hǎo
จั้ว เต๋อ ห่าว
ทำได้ดี

 

54. 当然了
Dāng rán le
ตาง หราน เลอ
แน่นอน

 

55. 一直走
Yī zhí zǒu
อี้ จื๋อ โจ่ว
เดินตรงไป

 

56. 跟我来
Gēn wǒ lái
เกิน หว่อ ไหล
ตามฉันมา

 

57. 很好吃
Hěn hǎo chī
เหิน ห่าว ชรือ
อร่อยมาก

 

58. 我没空
Wǒ méi kōng
หว่อ เหมย โค่ง
ฉันไม่ว่าง

 

59. 早上好
Zǎoshang hǎo
เจ่า ซ่าง ห่าว
สวัสดีตอนเช้า

 

60. 下午好
Xià wǔ hǎo
เซี่ย อู๋ ห่าว
สวัสดีตอนบ่าย

 

61. 安静点
Ānjìng diǎn
อาน จิ้ง เตี่ยน
เงียบหน่อย

 

62. 我饱了
Wǒ bǎo le.
หว่อ ป่าว เลอ
ฉันอิ่มแล้ว

 

63. 这边请
Zhè biān qǐng.
เจ้อ เปียน ฉิ่ง
เชิญทางนี้

 

64. 猜猜看
Cāi cāi kàn
ชาย ชาย ค่าน
เดาดู

 

65. 不要紧
Bù yào jǐn
ปู๋ เย่า จิ่น
ไม่ต้องรีบ

 

66. 等一等
Děng yī děng
เติ่ง อี้ เติ่ง
รอแปปนึง

 

67. 还不错
Hái bù cuò
ไห ปู๋ ชั่ว
ก็ไม่เลว

 

68. 我请客
Wǒ qǐngkè.
หวอ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

 

69. 我想你
Wǒ xiǎng nǐ.
หว่อ เสียง หนี่
ฉันคิดถึงเธอ

 

70. 我爱你
Wǒ ài nǐ.
หว่อ อ้าย หนี่
ฉันรักเธอ

 

71. 打扰了
Dǎ rǎo le
ต๋า เหร่า เลอ
รบกวนแล้ว

 

72. 分手吧!
Fēnshǒu ba!
เฟิน โส่ว ปา
เลิกกันเถอะ

 

73. 别催我!
Bié cuī wǒ!
เปี๋ย ชุย หว่อ
อย่าเร่งฉัน

 

74. 別提了
Bié tí le
เปี๋ย ถี เลอ
เลิกพูดเถอะ

 

75. 真可怕!
Zhēn kěpà!
เจิน เข่อ พ่า
น่ากลัวจริงๆ

 

76. 又来了!
Yòu lái le!
โย่ว ไหล เลอ
เอาอีกแล้ว

 

77. 再说啦!
Zài shuō la!
จ้าย ซัว ลา
ค่อยคุยกัน

 

78. 我保证
Wǒ bǎozhèng
หวอ เป่า เจิ้ง
ฉันรับรอง

 

79. 太神了!
Tài shén le!
ไท่ เสิน เลอ
มหัศจรรย์มาก

 

80. 随便你
Suíbiàn nǐ
สุย เปี้ยน หนี่
ตามสบาย

 

81. 死定了!
Sǐ ding le!
สื่อ ติ้ง เลอ
ตายแน่ๆ

 

82. 谁说的?
Shéi shuō de?
เสย ซัว เตอ
ใครว่าเหรอ

 

83. 你撒谎
Nǐ sāhuǎng
หนี่ ซา ห่วง
คุณโกหก

 

84. 你说呢?
Nǐ shuō ne?
หนี่ ซัว เนอ
คุณว่าไง

 

85. 没什么
Méi shénme
เหมย เสินเมอ
ไม่เป็นไร

 

86. 没事儿
Méi shìer
เหมย ซื่อร์
ไม่เป็นไร

 

87. 冷静点!
Lěngjìng diǎn!
เหลิ่ง จิ้ง เตี่ยน
ใจเย็นๆ

 

88. 很难说
Hěn nán shuō
เหิ่น หนาน ซัว
พูดลำบาก

 

89. 很恶心
Hěn ě xīn
เหิน เอ่อ ซิน
น่าขยะแขยง

 

90. 不好说
Bù hǎo shuō
ปู้ ห่าว ซัว
พูดลำบาก

 

91. 我要这个
Wǒ yào zhège.
หว่อ เย่า เจ้อเก้อ
ฉันเอาอันนี้

 

92. 不要了
Bù yào le
ปู๋ เย่า เลอ
ไม่เอาแล้ว

 

93. 你在干麻?
Nǐ zài gàn má?
หนี่ จ้าย ก้าน หมา
เธอทำอะไรอยู่

 

94. 怎么回事?
Zěnme huí shì?
เจิ่นเมอ หุย ซื่อ
เกิดไรขึ้น

 

95. 说慢点
Shuō màn diǎn
ซัว ม่าน เตี่ยน
พูดช้าหน่อย

 

96. 下课了
Xià kè le
เซี่ย เค่อ เลอ
เลิกเรียนแล้ว

 

97. 好了吗?
Hǎo le ma.
ห่าว เลอ มะ
เสร็จหรือยัง

 

98. 借点钱
Jiè diǎn qián
เจี้ย เตี่ยน เฉียน
ยืมตังหน่อย

 

99. 你病了。
Nǐ bìng le.
หนี่ ปิ้ง เลอ
แกบ้าไปแล้ว

 

100. 累死了!
Lèi sǐ le!
เล่ย สื่อ เลอ
เหนื่อยจะตายแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก