กำไลข้อมือ ภาษาจีน

手镯

shǒuzhuó

โส่วจั๋ว

กำไลข้อมือ

ตัวอย่างประโยค

 

我没有手镯。
Wǒ méiyǒu shǒuzhuó.
หว่อ เหมยโหย่ว โส่วจั๋ว
ฉันไม่มีกำไลข้อมือ

 

他刚买新手镯。
Tā gāng mǎi xīn shǒuzhuó.
ทา กาง หม่าย ซิน โส่วจั๋ว
เขาเพิ่งซื้อกำไลข้อมือ

 

我借一下你的手镯。
Wǒ jiè yīxià nǐ de shǒuzhuó.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ โส่วจั๋ว
ฉันขอยืมกำไลข้อมือเธอหน่อย

 

这里有手镯卖吗?
Zhè li yǒu shǒuzhuó mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โส่วจั๋ว ม่าย มะ
ที่นี่มีกำไลข้อมือขายไหม

 

这里的手镯卖完了。
Zhèlǐ de shǒuzhuó mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ โส่วจั๋ว ม่าย หวานเลอ
กำไลข้อมือที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的手镯好漂亮。
Nǐ de shǒuzhuó hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ โส่วจั๋ว ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กำไลข้อมือคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก