ภรรยา ภาษาจีน

妻子 [qīzi ชีจื่อ] ภรรยา

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我还没有妻子.
Wǒ hái méiyǒu qīzi.
หว่อ ไห เหมย โหย่ว ชีจื่อ
ผมยังไม่มีภรรยา

 

2.我爱我的妻子.
Wǒ ài wǒ de qīzi.
หว่อ อ้าย หว่อ เตอ ชีจื่อ
ผมรักภรรยาของผม

 

3.他的妻子不是泰国人.
Tā de qīzi bùshì tàiguó rén.
ทา เตอ ชีจื่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน
ภรรยาของเขาเป็นคนไทย

 

4.他妻子是中国人.
Tā qīzi shì zhōngguó rén
ทา ชีจื่อ ซื่อ จงกั๋วเหริน
ภรรยาของเขาเป็นคนจีน

 

5.听说 他妻子很漂亮.
Tīng shuō tā qīzi hěn piàoliang.
ทิง ซัว ทา ชีจื่อ เหิ่น เพี้ยว เลี่ยง
ได้ยินว่าภรรยาของเขาสวยมาก

 

6.李天阳妻子在医院.
Litiānyáng qīzi zài yīyuàn
หลีเทียนหยาง ชีจื่อ จ้าย อีเยี่ยน
ภรรยาของหลีเทียนหยางอยู่โรงพยาบาล

 

7.他的妻子是老师 .
Tā de qīzi shì lǎoshī
ทา เตอ ชีจื่อ ซื่อ เหล่าซือ
ภรรยาของเขาเป็นครู

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก