ศัพท์จีน หมวดอักษร  自  เดือน,ดวงจันทร์

ศัพท์จีน หมวดอักษร    เดือน,ดวงจันทร์

.

   zì(จื้อ)   ตัวเอง,จาก
.
自私   zìsī(จื้อซือ)   เห็นแก่ตัว
.
自拍   zìpāi(จื้อพาย)   เซลฟี่
.
自杀   zìshā(จื้อซา)   ฆ่าตัวตาย
.
自信   zìxìn(จื้อซิ่น)   มั่นใจตัวเอง
.
自学   zìxué(จื้อเสวีย)   เรียนรู้ด้วยตัวเอง
.
自由   zìyóu(จื้อโหยว)   อิสระ
.
自动   zìdòng(จื้อโต้ง)   อัตโนมัติ
.
自己人   zìjǐrén(จื้อจี่เหริน)   คนกันเอง
.
自行车   zìxíngchē จื้อสิงเชอ)   จักรยาน

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก